Lejebetingelser...

Disse lejebetingelser er gældende ved leje af hytte, værelse, lejlighed, telt eller shelter på FUR Camping.

Bemærk desuden handelsbetingelserne ved online-booking.

 • Lejeren modtager en bæekftelse på lejemålet. Husk at læse bekræftelsen grundigt, og kontakt os hurtigst muligt, hvis du mener noget ikke stemmer overens.
 • På bekræftelsen er angivet et depositum og en batalingsdato. Depositummet udgør ca. 1/3 af lejebeløbet med en betalingsfrist på 14 dage, svarende til almindelig fortrydelsesret.
 • Er der mindre end 30 dage til ankomst anses bestillingen for bindende, hvorfor hele lejebeløbet opkræves forud.
 • Reservationen er først gældende, når depositum er indbetalt. Depositum betales via medsendt FI-kort, eller overføres på vores konti i SparNord: 8510-0007238940 anført bookingnummer. Betales depositummet ikke rettidigt, bortfalder reservationen uden varsel. Restbeløbet betales ved ankomst. 
 • Ved afbestilling med over 30 dage til ankomst tilbagebetales depositum ikke, og ved afbestilling senere end 30 dage til ankomst betales det fulde beløb. Bemærk, at egen afbestillingsforsikring ofte dækker. Der kan tegnes afbestillingsbeskyttelse hos "Europæiske" for ca- 6% af lejebeløbet. Forsikringen skal være tegnet senest to dage efter indbetaling af depositum - og mindst tre dage for ankomst. Forsikringen kan tegnes online her.
 • Lejeprisen er inkl. persongebyr (undtaget shelter), gas, forbrug og el.
 • Konstateres der fejl eller mangler, skal det hurtigst muligt meddeles receptionen, så det kan blive udbedret.
 • Det lejede står til rådighed fra kl. 15.00 på ankomstdagen, og skal fraflyttes på afrejsedagen senest kl. 11.00 - i rengjort stand, så det fremtræder som ved overtagelsen. Der må ikke være kæledyr i B&B værelser. Har der boet kæledyr i andre lejemål, skal det desuden støvsuges inden afrejse - også selvom der er bestilt slutrengøring. Dyr må ikke opholde sig i møbler eller senge. Slutrengøring kan bestilles mod tillæg senest én uge før ankomst. Lejemålet skal således efterlades i opryddet stand. Slutrengøring inkluderer ikke oprydning, opvask og rengøring af grill. Ved mangelfuld slutrengøring foretager campingpladsen slutrengøring for lejers regning.
 • Der skal på campingpladsen være ro kl. 23.00 Da hytter, shelters og lejrskoler er placeret på campingpladsen, vises bedst hensyn til øvrige gæster ved at begrænse ophold udendørs - samt holde døre og vinduer lukkede efter kl. 23.00.
 • Det er lejerens ansvar at drage omsorg for, at service o.lign. kommer på rette plads - specielt hvis flere enheder lejes samlet. Lejer er forpligtet til at erstatte skader og bortkommet løsøre - også hvis det senere findes i en anden hytte. Husk at meddele receptionen, hvis noget er gået i stykker under jeres ophold.
 • Husk at medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude, gulvklude, rengøringsmidler og affaldsposer samt sække. Husk også evt. brænde. Der skal anvendes lagner på sengene.
 • Rygning er ikke tilladt - og i telte og shelters må der heller ikke laves mad og indendørs.
 • Husk også at orientere dig om korrekt affaldshåndtering ved ankomst.
 • Oplysning om klagemuligheder
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk

  • EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@FURcamping.dk

 • En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til: