Da Fur fik sin campingplads...

-af Anders "Raakilde" Andersen og Knud Peder Jensen

Pinsemorgen den 2. Juni 1963 vågnede Furboerne op til, at øen var blevet forøget med en campingplads og en restaurant. Et tidligere husmandsbrug på Furs nordvestligste hjørne var blevet ombygget vinteren igennem.

Hovedkræfterne bag projektet var Åse og Anders Andersen, der drev et lille landbrug på naboejendommen. Campingpladsen lå ved en lille kilde, der hedder Råkilde og tog efterhånden navn derefter. Der samme gjorde Anders, der siden i daglig tale på Fur gik under navnet Anders "Råkilde". En kort tid var en bror af Anders også med i projektet, men efter et år var ægteparret ene om det.

Her godt 37 år senere sidder FurNyts udsendte ved køkkenbordet i et hus på Harvarp Odde på Fur og kigger i de gamle scrapbøger fra dengang, Fur fik sin campingplads.

Skive Folkeblad skrev dengang, at det kunne undre, at Fur ikke for længst havde fået en campingplads med den øgede tilstrømning af turister, der var sket de senere år og at sognerådet sikkert inden længe skulle i gang med at udvide færgeplanen. En artikel i Ålborg Stiftstidende roser i høje toner det arbejde, der er lagt i pladsen. Det stærkt skrånende terræn er blevet planeret i "fire brede terrasser, hver med sin pragtfulde udsigt over fjorden og den frodige ø." Artiklen slutter med at fortælle, at Furs Campingplads er blevet optaget i de officielle liste med to stjerner. "Længere strækker man sig aldrig til en debuterende plads. Det sjældne er, at den i virkeligheden er tre-stjernet fra fødslen."

Selvom det begyndte over al forventning, så gik der alligevel et par år, inden der var overskud, mindes Anders, da vi sidder over kaffen og snakker om tiden. Derfor havde han de første år også stadig sit landbrug ved siden af. Turisterne strømmede til. Restaurationen, der var indrettet i enden af den gamle ladebygning, blev for lille og behovet opstod for en stor sal. En spiritusbevilling manglede dog, fortæller han. Tre gange afslog Fur Sogneråd at give den, men da Fur blev en del af Sundsøre storkommune gik sagen igennem.

Med campingpladsen blev der skabt et omdrejningspunkt på den nordlige del af øen. Hver sommer blev der arrangeret en fodboldkamp mellem campisternes og øens oldboyshold. Anders har stadig pokalen, der blev kæmpet om. I scrapbogen ses, at et år gik det helt galt for furboerne, idet de tabte 9-0 til campisterne. Kampen var en del af en årlig sommerfest på Fur. Aviser beretter, at "festen indledtes tirsdag aften med vogntog ned over øen. Først kom to unge piger til hest, derefter blomstersmykkede traktorer med campisternes børn. …". Da vogntoget nærmede sig Debel, holdt sagnskikkelsen Rødstensmanden i hulvejen ved Bakkegården. Rødstensmanden sad med den store sølvpokal, der skulle overrækkes det sejrende hold.

Efter kampen, der fandt sted på sportspladsen ved skolen, drog optoget tilbage til campingpladsen, hvor der ventede kaffe og æbleskiver. I løbet af aftenen blev salen ryddet og der blev arrangeret lege med børnene, ligesom der blev udråbt et leve for det populære værtspar. Aftenen sluttede med en svingom. Der var der god plads til, for efter ni år var det tidligere husmandssted blevet udvidet med en stor sal, hvor der kunne dækkes op til 150 spisende gæster.

Næste sommer gik det dog ifølge udklippene bedre med fodbolden set med furboernes øjne, for da blev resultatet 4-4 og pokalen blev derfor stående på Råkilde. I det hele taget blev der gjort meget, for at skabe noget for turisterne. Således blev der hvert år kåret årets turistpar på Fur ved en stor fest på Råkilde. Parret blev fundet ved lodtrækning blandt numrene på pladsens telte. Et år var det et ægtepar fra Skive der vandt, et andet år et par fra Norge, der var på bryllupsrejse.

Succesen betød, at arbejdsbyrden voksede eksplosivt. Bygningen af festsalen gjorde, at sæsonen nu blev hele året og i midten af 1970-erne følte Anders og Åse, at nye kræfter måtte til. Pladsen blev derfor sat til salg. Det rygtedes og eftersom Råkilde Campingplads var blevet en vigtig del af øens turistliv, så frygtede borgmesteren for Sundsøre Kommune, at pladsen skulle blive solgt til en privat, der blot ville lukke den og bruge den som sommerbolig.

Derfor endte det med at Staten med kommunens mellemkomst i 1976 købte pladsen. Det skete for at "sikre almene rekreative interesser og bevaring af et stykke særpræget natur."

Med statens overtagelse kom Råkilde Camping ind i en turbulent periode med skiftende forpagtere, hvoraf mange kun blev der kort tid.

I 1996 kunne følgende læses i Annonce Bladet:

  • Borgermødet den 23. januar 1996 på Regitzesminde.
  • Skal Råkilde Sælges til en privat?
  • Skal vi sælge ud af Fur´s naturperler?
  • Hvad kan vi Furboere gøre?
  • Mød op og kom med ideer til en løsning!
  • Sogneforeningen byder på kaffe og kringle

60 personer var til stede ved mødet og det endte med, at Fur Udviklingsselskab forpagtede campingpladsen af Staten for en 20-årig periode. I 2006 købte Udviklingsselskabet campingpladsen af staten og i 2010 har Fur Camping - Råkilde Lejrskole gennemgået en større renovering, så fremtiden med forpagterparret Brian Sørensen og Betina Bugge igen ser lys ud.

I 2020 indgik Betina og Brian en aftale med Fur Udviklingsselskab ApS om at købe campingpladsen, således campingpladsen kunne fortsætte som privatejet - og Udviklingsselskabet dermed kunne nedlægges.

Minder er der mange af. Egentlig ville Anders, der er født på Fur have været uddannet som skovfoged, men i stedet blev han landmand og siden campingmand. Efter at Anders og Åse solgte campingpladsen blev han nogle år ansat ved Feldborg Skovdistrikt med arbejdsplads på Fur. For nogle år siden mistede han Åse og bor nu alene i et hus på Harvarp Odde.

Anders "Raakilde" Andersen er stille sovet ind 9. oktober 2019. Han blev 89 år.

Andre artikler igennem tiden...

.

Fur i Påsken...


Uddrag:

FurNyts udsendte havde glædet sig til en stille og rolig påske, hvor der intet var at berette, for sådan vil en reporter helst have det, når der skal slappes af. Intet er jo værre end at skulle slappe af, mens den ene gode historie efter den anden passerer forbi redaktionen.

Langfredag var der igen bud efter den udsendte. Da havde Duddine kaldt tropperne sammen på Råkilde Camping til en omgang garn og strik. Den udsendte kom netop som Duddine var færdig med at holde et foredrag om alle de nye innovative og miljøvenlige garner, som myldrer frem i disse år. Derefter skulle deltagerne i gang med at omsætte teori til praksis. Kurset blev lavet sammen med Jette Damgaard fra Viborg.

Heller ikke lørdag er der tid til at slappe af. Klokken 14 er der hele to arrangementer: Fernisering på Råkilde Camping, hvor Agnieszka Podczarska udstillede malerier, og åbning af ”Fur Kaffe og Te” på Søndergårdevej.
Efter at have slået plat og krone, går turen først til campingpladsen. Agnieszka Podczarska, der stammer fra Polen, er mest kendt for sine fine træskulpturer, men som det viser sig også dygtig til at bruge penslen. Motiverne har hun taget fra de nærliggende moler klinter ved Furs nordkyst.

12.04.2009: kpjfur@energimail.dk

Nye ansigter på Råkilde Camping og lejrskole...


Den opslåede forpagterstilling ved Råkilde Camping og Lejrskole på Fur er nu besat, meddeler Fur Udviklingsselskab.

Betina Bugge og Brian Sørensen fra Ebeltoft overtager pr. 1. januar 2010 forpagtningen af stedet.

”Vi glæder os utroligt meget til at føre vores drøm ud i livet”, fortæller Betina.

Betina og Brian har indtil nu drevet den kommunale campingplads i Ebeltoft, som kommunen imidlertid har sat til salg. Med erfaringerne i bagagen ser de frem til at overtage en noget mindre plads, de stort set selv kan passe.
”Sammen med Fur Udviklingsselskab har vi udarbejdet en prioriteret liste, hvor vi sammen har taget stilling til, hvilke forbedringer stedet kræver. I højsæsonen skal lejrskolens værelser udlejes enkeltvis til Bed & Breakfast, og butikken vil blive meldt ind i en kæde, så vi bl.a. kan annoncere tilbud”, fortæller Brian, der inden jobbet som lejrchef, har været butikschef for én af faktas største turist-butikker på Djursland.
Betina, som er indehaver af sit eget spisested, håber, at kunne genåbne storkøkkenet, så der, som en start, kan tilbydes brunch og kaffebord til såvel turister som øens beboere”.

Familien, som også tæller to teenagere, glæder sig til at flytte til Fur, og håber på  et rigtigt godt samarbejde med alle på øen.

Samtidig med at Betina og Brian overtager forpagtningen skifter stedet navn til FUR Camping – Raakilde Lejrskole.

10.09.2009: kpj

Stort loppemarked på Råkilde Camping...


I efterårsferien er der stort loppemarked på Råkilde Camping.

Som tidligere fortalt på  FurNyt, så sker der pr. 1. januar 2010 et forpagterskifte på  Råkilde Camping. Karl Ejner Jensen har valgt at stoppe efter 9 år som forpagter af Furs eneste campingplads og Brian Sørensen og Betina Bugge fra Ebeltoft tager over.

I den forbindelse er der i efterårsferien stort loppemarkede over genstande, som bliver tilovers ved forpagterskiftet.

04.10.2009: kpjfur@energimail.dk

Rejsegilde på FUR Camping...


Fredag den 5. marts var der rejsegilde på den nye forpagterbolig, der bliver indrettet i tagetagen over køkken- og cafeteriafløjen.

Fur Camping – Råkilde Lejrsole gennemgår i øjeblikket en større ombygning og renovering.

Som bekendt har campingpladsen pr. 1. januar fået ny forpagterpar: Betina Bugge og Brian Sørensen, der tidligere har været bestyrer af Ebeltoft Strandcamping.

Efter planen skal køkkenet på Råkilde genåbnes, så der igen kan serveres mad for gæsterne. I fredags blev der taget lidt forskud på glæderne, da Betina serverede røde pølser for håndværkerne.

Ud over etableringen af forpagterboligen bliver der sat  energibesparende døre og vinduer i hovedbygning og lejrskole, etableret solvarme til opvarmning af brugsvand, udskiftet centralvarmekedel til en mere energibesparende type og   familiebaderummet ombygget, så det opfylder kravene til en 3 stjernet campingplads.

Følgende yder støtte til projektet:

Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Fødevareministeriet.

Foreningen Fur Brand

Fuur Sparekasses Erhvervsfond

Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne:

Europa investerer i Landdistrikterne.


12.03.2010: kpjfur@energimail.dk

FUR Camping åbner for en ny sæson...


Fredag den 26. marts slog Fur Camping – Råkilde Lejrskole dørene op for en ny sæson. Det nye forpagter par Brian Sørensen og Betina Bugge glæder sig til  sæsonen, der er deres første på Fur.

Åbningen af Fur Camping sker i år i ombygningens tegn. Ny indretning af butikken, nye vinduer og døre, ny forpagterbolig og installering af solvarme er blot nogle af de omforandringer, der sker i øjeblikket, så det har været en hektisk tid for Betina og Brian. Men omkring 1. maj skulle ombygningen være på plads, der blandt andet indbefatter, at køkkenet genåbnes, så der igen kan laves mad til gæsterne på Fur Camping.

Der planlægges at lave en åbent hus dag, når alt er klar, ligesom FurNyt naturligvis vil komme med en større reportage, når projektet er færdigt.

07.04.2010: kpjfur@energimail.dk

Skive Kommune stiller garanti på 1 million kroner...


Fur Udviklingsselskab ApS har på byrådsmødet lige før påske fået tilsagn om en kommunegaranti på 1 million kroner. Det sker i forbindelse med en større ombygning af Fur Camping og Råkilde Lejrskole.

Furs eneste campingplads fik pr. 1. januar nye forpagtere, da Brian Sørensen og Betina Bugge overtog pladsen efter Karl Ejner Jensen, der sidste sommer meddelte, at han stoppede som forpagter til årsskiftet.

Samtidig med det nye forpagter par har taget over, er Fur Udviklingsselskab i gang med en større ombygning og renovering af campingplads og  lejrskole. Over det nuværende køkken og cafeteria etableres en forpagterbolig i tagetagen, vinduer og døre er blevet udskiftet i hovedbygning og lejrskole, solvarmeanlæg til produktion af brugsvand og etablering af familiebaderum, så campingpladsen  kan bevare sine tre stjerner. Der har været stor opbakning til projektet, idet Furs to store fonde, Fuur Sparekasses Erhvervsfond og Foreningen Fur Brand har ydet et større beløb. Dertil kommer midler fra Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Fødevareministeriet.

I forbindelse med forpagterskiftet skiftede pladsen også navn, så den nu hedder Fur Camping – Råkilde Lejrskole. Det skulle gøre det nemmere at finde frem til pladsen på internettet. 

Forhistorien

Råkilde Camping og Lejrskole  blev etableret i 1963 af ægteparret Åse og Anders Andersen, der anlagde en campingplads på et tidligere husmandsbrug. Der havde Fur fået sin første og eneste campingplads.

Efter at campingpladsen havde  været handlet et par gange, overtog staten (Skov- og Naturstyrelsen) ejendommen i 1978 og campingpladsen  blev bortforpagtet til private. I 1993 blev Råkilde også godkendt som lejrskole, idet det oprindelige stuehus blev ombygget og indrettet til dette formål.

Første januar 1997 forpagtede Fur Udviklingsselskab Råkilde Camping- og Lejrskole af staten. Det skete for gennem de nødvendige investeringer og vedligeholdelser at sikre eksistensen af campingplads og lejrskole.

Den 1. januar 2006 købte Fur Udviklingsselskab Råkilde Camping og Lejrskole for en pris af 2.000.000 kr. Det skete for at sikre, at der forsat kan drives campingplads på Fur, og da Udviklingsselskabet mente, at det var nemmere at søge om fondsmidler, når selskabet selv stod som ejer, end når ejeren var staten.

Den 5. marts var der rejsegilde på forpagterboligen og den 26. marts rykkede de første campister ind.

Det meste af ombygningen forventes at være færdigt 1. maj, hvorefter at Betina og Brian kan se frem til en mere normal hverdag, hvis ellers en sådan findes på en campingplads om sommeren.

07.04.2010: kpjfur@energimail.dk

Ø-koordinator besøgte Fur...


I sidste uge havde Fur besøg af Morten Priesholm, der er koordinator for Småøernes aktionsgruppe, der blandt andet giver ø-støtte til projekter rundt på Danmarks 27 småøer.

Fur Udviklingsselskab har i efteråret fået støtte af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Fødevareministeriet og i den forbindelse lagde Morten Priesholm vejen forbi Fur for at se, hvad de mange EU midler var brugt til.

”Hvordan kom du ind i arbejdet for Småøerne?”, spørger den udsendte, mens brød, sild og vand sættes på bordet.

”Det er vel efterhånden 8 år siden, at jeg så en stillingsannonce i Jyllandsposten. Dengang arbejdede jeg i Økologisk Landsforening, der er en interesseorganisation for økologiske landmænd og virksomheder”, fortæller Morten, mens han skænker et glas vand op. Men efter femten år syntes han, at tiden var inde til at prøve noget nyt.

Selv kommer han ikke fra landet, men voksede op i en forstad til Vejle. Men alligevel tog han en landbrugsuddannelse og arbejdede ved landbruget, indtil han var 30 år. At han i første omgang blev landmand var en tilfældighed. Efter gymnasiet skulle han finde på noget at lave, indtil han eventuelt skulle starte på universitetet. Da der var noget arbejde på en gård i nabolaget, tog han det og blev hængende og fik ”Det Grønne bevis”.

Men de sidste 8 år har der stået koordinator for Øernes Aktionsgruppe på hans visitkort.

Er der mange flere ansøgere til midler, end der gives tilskud til?

”Der er cirka to tredjedele af de, der søger, som får tilskud”, fortæller han.  Der er to ansøgningsfrister om året og i alt kommer der omkring 50 ansøgninger.

Er der mange gode projekter, som der siges nej til på grund af manglende midler?

”Nej, der er faktisk ikke tilfældet”, lyder svaret. Det er mest en vurdering af projekternes chance for succes og naturligvis hvordan de passer ind i de regler, der er. Fødevare- og Erhverv har nogle regler, EU har nogle regler, som alle skal overholdes, og så har Småøernes Aktionsgruppe deres egen målsætning for indsatsområderne. På den måde er der en masse formelle ting, som ansøgningerne skal leve op til, inden bestyrelsen for Aktionsgruppen begynder at vurdere dem. Derfor er der en del, der får nej, fordi deres projekt formelt set ikke passer ind i programmet, andre får nej, fordi det vurderes, at chancerne for succes er for små.

Det mindste beløb, der er givet i støtte er 50.000 kr. og det højeste er 1.000.000 kr. Det er alt fra små legepladser op til havneprojekter, der har en samlet pris på 12 millioner kroner.

Folk, der har søgt før, kommer de bagest i køen, når de søger igen?

”Sådan forholder det sig ikke. Folk, der har haft succes med et projekt og som dermed har vist, at de kan noget, må gerne komme med et nyt projekt.  Men det duer ikke at søge midler til vedligeholdelse af det gamle. Der skal være noget nyt i det.

Vi er meget opmærksomme på, at forretningsideen skal holde”, slutter Morten Priesholm. 

Derefter går turen ud til Fur Camping – Råkilde lejrskole, hvor håndværkerne er i fuld gang med at færdiggøre hele byggeriet.

18.05.2010: kpjfur@energimail.dk

Raakilde Bistro på FUR Camping...


FUR Camping's bistro er efter en større ombygning nu åbnet med stor succes.

Her serveres morgenmad/brunch, smørrebrød, sandwich og frokostretter samt varme middagsretter. Bistroen tilbyder også kaffe/kage, en forfriskning på terrassen og lidt til den søde tand.

Der er 24 sidepladser indendørs og 32 udendørs. Heraf er de 10 overdækkede og med den pragtfulde udsigt over Limfjorden og vores hyggelige have.

Retterne kan også forudbestilles som take-away, og frokostretterne kan med fordel medbringes som madpakke til dagens udflugt på Fur.

”Vi har haft en helt forrygende start”, fortæller Betina Bugge, der selv står for madlavningen til bistroens gæster. ”Vi har også prøvet at have alt optaget – dog uden nogen gik forgæves. Vi
vil derfor anbefale bordbestilling på 97 59 33 33”, fortæller Betina.

En stor del af konceptet er taget med fra parrets netop afhændede café i Grenaa’s gågader, og menukortet er blevet modtaget ligeså godt på Fur, som det blev i Grenaa.

”Vores ’Stjerneskud a’ la Raakilde’ er blevet det helt store hit fra starten”, fortæller Brian. ”Med stolthed må vi konstatere, at Betinas heksekunster i et køkken har modtaget stor og fortjent ros fra de spisende gæster”.

Bistroen er indtil d. 15. august åbent kl. 8.30 – 22. Køkkenet lukker én time før.

Menukortet kan hentes på campingpladsen, på turistkontoret, på museet og kan desuden downloades på campingpladsens hjemmeside: www.FURcamping.dk

07.07.2010: www.furnyt.dk

Fur er fin...


- Vi troede aldrig, vi skulle bo på en ø, siger forpagterne af FUR Camping. Men ikke desto mindre kan Brian Sørensen og Betina Bugge nu kalde sig øboere – og det er de stolte af! Familien på fire ser her tilbage på deres første halve år på Fur.

Vi møder Brian Sørensen, Betina Bugge og deres to teenagebørn Niels Peter (19) og Anne Sofie (15) på FUR Camping. De fortæller om deres liv som tilflyttere på Fur. De sidder på terrassen med kaffe, mens solen brager igennem en skyfri himmel. Det er juli. Det er endeligt blevet sommer.

Det går godt for FUR Camping

Selvom der er en rolig atmosfære, står tingene ikke stille på campingpladsen. Sæsonen blev skudt i gang 26. marts, og allerede nu ligger besøgstallet over gennemsnittet. Det går godt for FUR Camping!

En af de ting der virkelig har overrasket parret er, at mange campinggæster bliver meget længere end planlagt.

- Folk kan slet ikke blive færdige med øen. Og så ender de ofte med at booke ekstra overnatninger, når ferien ellers var slut, smiler parret på terrassen.

Det er let at falde til på Fur

Det er ét år siden, familien for første gang tog færgen til Fur. De har nu været faste øboere i lidt over et halvt år, og er enige om, at furboernes gæstfrihed, hjælpsomhed og venlighed har gjort det nemt at falde til.
Familien har haft mange positive oplevelser på Fur.
- Naturen er smuk og anderledes, og man kan kun føle en vis stolthed, mener Betina.

Samtidig oplever familien et godt fællesskab, hvor alle hjælper alle. Men det vidner øens rige foreningsliv også om. Bor man på Fur, er der nemlig et stort udvalg af foreninger, man kan være med i. Og der er altid plads til flere.

Man vil hinanden på Fur

De fire tilflyttere, fortæller om deres første møde med limfjordsøen og furboerne. Familien var kørt til Fur fra Ebeltoft for at se sig omkring, efter de havde søgt stillingen som forpagtere af campingpladsen. De var knapt kørt om bord på færgen, før de blev inviteret på den første kop kaffe.

Brian og Betina sad i bilen, da et lokalt par bankede på bilruden: "Er det jer?" Og til det kunne de kun svare, at det nok kom an på, hvem de mente. "Ja, altså de nye," sagde de lokale. Og det var de jo! Nyheden om de nye forpagtere var allerede nået øen rundt.

Der er en helt særlig ro på Fur

Sådan siger Brian og Betina og fortsætter:
- Selvom der kan være mange turister, så er der alligevel plads og tid til hinanden. Selv brugsuddeleren har tid til at tage en sludder i den lokale brugs.

Og netop tid og mere ro er noget familien længe har ønsket.

Fra stress til drømmeland

Familien er flyttet til Fur fra Ebeltoft på Djursland. Her arbejdede både Brian og Betina. Faktisk rigtig meget. Og rigtig meget hver for sig - Brian som købmand og butikschef for en af landets største Fakta-butikker - Betina som selvstændig. I næsten ti år har hun drevet sin egen cafe og dinner transportable.

Både Brian og Betina befandt sig altså i servicefag – helt i tråd med drømmen om at servicere på en campingplads.

Dén mulighed bød sig kort, da parret fik mulighed for at bestyre Ebeltoft Strand Camping. Men da Syddjurs Kommune pludselig kom under administration, skulle campingpladsen sælges, og Brian og Betina måtte søge nye græsgange.

Heldigvis bød endnu en mulighed sig, da de en dag falder over en annonce på nettet: "FUR Camping" – eller "Råkilde Camping og Lejrskole", som det endnu hed – søgte ny forpagter.

Ansøgningsfristen var samme dag, så Brian og Betina tvivlede på deres chance. Men ikke desto mindre blev de kandidater til jobbet efter et telefonopkald.

Familien passede på profilen. Og før de fik set sig om, havde de på en uge søgt nyt job, været til samtale, fået forpagtningen og besluttet sig for at flytte til Fur.

Teenagere kan også flyttes

1. januar 2010 overtog Brian og Betina forpagtningen af campingpladsen, som samtidig skiftede navn til FUR Camping – Raakilde Lejrskole.

På det tidspunkt begyndte sønnen Niels Peter på Skive Handelsskole, mens datteren Anne Sofie fortsatte sin skolegang på ’Den Økologiske Efterskole’ i Aabybro.
Forældrene mener, timingen har været helt rigtig.
- Heldigvis passer det fint med, at Anne Sofie går på efterskole. Havde hun været yngre og skulle rykkes op med roden fra en folkeskole og en masse venner og veninder, havde det været noget andet, siger Betina.

Både Niels Peter og Anne Sofie sætter dog pris på, at de har deres gang på fastlandet. Men det betyder ikke, at de ikke synes godt om Fur.

Her er hyggeligt, og der er ikke nogen, der er arrogante,

siger Niels Peter, da han og søsteren bliver spurgt om deres indtryk af Fur.

- Og så er her mange aktiviteter - ofte nogle anderledes og sjove aktiviteter, mener de.

Muntert fortæller de om øens unge, der bygger appelsinkanoner (rør, der, når de fyldes med ilt og hårlak, kan skyde en appelsin adskillige hundrede meter, red.) og afholder fodboldkampe på øens multibane hver anden uge.

- Selv mine klassekammerater fra Skive kan se, her er dejligt, efter de har været på besøg. Det var nok ikke helt det, de havde forventet, siger Niels Peter med et smil.

Fur ligger få minutter fra land

Man skal med Færgen Sleipner for at komme til Fur.

Mange bliver måske skræmte ved tanken om at være afhængige af en færge, men Brian og Betina kan ikke se problemet.

- Det tager jo længere tid at holde for rødt i et lyskryds i Århus, end det gør at vente på færgen, siger Betina. Hun forstår samtidig ikke, hvorfor nogle f.eks. vil pendle fra Djursland til Århus og ikke fra Fur til Skive.

For dem har færgen ikke været nogen hindring – og for Niels Peter, der dagligt skal i skole og til sport på fastlandet, betyder færgeoverfarten heller ikke noget. Enten springer han på bussen eller også kommer han med i en samkørselsordning. Man hjælper jo hinanden på Fur!

Familien på fire kan med andre ord konkludere, at deres første halve år på Fur har været en fornøjelse. De har fundet en ro og en glæde i tilværelsen. Og så er de sammen om det hele.

De håber, andre også vil se det skønne ved Fur, og siger:

- Det er her vi vil være!

22.10.2010: www.furnyt.dk

Arbejdsdag på FUR Camping...


Lørdag den 19. marts har Fur Udviklingsselskab og Fur Camping arrangeret en arbejdsdag på campingpladsen.  Alle, der har lyst til at give en hjælpende hånd, kan henvende sig til Fur Camping på telefon 97 59 33 33 eller til Knud Peder Jensen, Fur Udviklingsselskab på 97 59 38 16

Lørdag den 19. marts har Fur Udviklingsselskab og Fur Camping arrangeret en arbejdsdag på campingpladsen.  Alle, der har lyst til at give en hjælpende hånd, kan henvende sig til Fur Camping på telefon 97 59 33 33 eller til Knud Peder Jensen, Fur Udviklingsselskab på 97 59 38 16.

Arbejdsdagen begynder klokken 9.00. Arbejdet vil fortrinsvis bestå i beskæring af buske og træer, opsætning af rækværk omkring dammen, reparation af bænke, oprydning m.m.

 

15.03.2011: www.furnyt.dk
Fur Camping og Fur Udviklingsselskab

Brand i transformator ved FUR Camping...


Lørdag morgen i sidste uge - forsvandt strømmen fra hele den vestlige del af Fur. Årsagen var, at en transformator på Råkildevej af ukendte årsager var gået i brand.

Brandbiler fra Fur og Durup mødte op, men brandfolkene kunne ikke meget andet en se til, da det først skulle sikres, at der var lukket ned for alt strømførende førend branden kunne slukkes. Efter et par timer kom strømme tilbage til en del af de berørte område, men hele den nordvestlige del af øen inklusiv Fur Camping måtte vente indtil EnergiMidt senere på dagen havde fået fremskaffet en mobil generator.

17.07.2012: redaktionen@furnyt.dk

Arbejdsdag på FUR Camping...


Lørdag den 16. marts er der indkaldt til arbejdsdag på Fur Camping. Det er Fur Udviklingsselskab og forpagterparret Betina Bugge og Brian Sørensen, der i fællesskab står for dagen.

Sidste år blev der malet træværk og kalket. I år skal blandt andet de tre store hytter males. Så har du lyst til at svinge malerpenslen, så kan du melde dig til dagen hos formand for Fur Udviklingsselskab Knud Peder Jensen på tlf. 61273832 eller 97593816.

Du kan også tilmelde dig hos Fur Camping på 97593333

Dagen starter kl. 9.00 med kaffe og rundstykker.

Se billederne fra arbejdsdagen sidste år

11.03.2013: redaktionen@furnyt.dk

FUR Camping har besluttet at stille de tomme lejrkoler til rådighed for lock-out-ramte børn fra Fur og Selde skole...


Lejrskolen åbner kl. 7.30 - 17.00, hvor der dagen igennem vil være forskellige aktiviteter - på børnenes præmisser. Der er boldbane, legeplads, hoppepude og trådløst internet, hvis de selv medbringer tablet eller PC.

Børnene kan også hjælpe campingpladsens daglige gøremål og hjælpe med at passe pladsens dyr, ligesom det er børnene selv, der skal hjælpe med madlavningen.

Der serveres morgenmad og frokost, og er der nogle, der skal hentes ved færgen, vil vi gerne hjælpe med det.
Prisen er 25,- pr. dag.

Ønskes en overnatning, kan man også det. Lejrskolen rummer ialt 60 senge, og for bare 25,- kr. pr. dag ekstra kan børnene overnatte, og der vil også blive serveret aftensmad. Der skal medbringes sengelinned og lagner.

P.g.a. lock-outen har forskellige skoler afbestilt deres lejrtur til Fur, og da lokalerne alligevel står tomme, kunne vi se en fordel i, at gentage vores lejrskoletilbud som vi gjorde i uge 42 2010.

Det fungerede rigtigt fint, og der var mange forældre, der var flinke til at give en hånd med. Det håber vi naturligvis på er tilfældet igen.

Hvor længe lejrskolen kører - afhænger af lock-outen. Foreløbig kører vi ugen ud!

Tilmelding af børn (og hjælpere) til FUR Camping - 97 59 33 33.

08.04.2013: www.furnyt.dk

FUR Camping fylder rundt...


Når gæsterne søndag den 2. juni bænker sig til kaffe og rundstykker på Fur Camping, så er det præcis 50 år siden at Fur fik sin første og eneste campingplads.  Et tidligere husmandsbrug på Furs nordvestligste hjørne var blevet ombygget vinteren igennem. Hovedkræfterne bag projektet var Åse og Anders Andersen, der drev et lille landbrug på naboejendommen. Campingpladsen lå ved en lille kilde, der hedder Råkilde og  pladsen tog efterhånden navn derefter. Der samme gjorde Anders, der siden i daglig tale  under navnet Anders "Råkilde". En kort tid var en bror af Anders også med i projektet, men efter et år var ægteparret ene om det.

Pressen skrev dengang, at det kunne undre, at Fur ikke for længst havde fået en campingplads med den øgede tilstrømning af turister, der var sket de senere år og at sognerådet sikkert inden længe skulle i gang med at udvide færgeplanen. En artikel i Ålborg Stiftstidende roste i høje toner det arbejde, der var lagt i pladsen. Det stærkt skrånende terræn var blevet planeret i "fire brede terrasser, hver med sin pragtfulde udsigt over fjorden og den frodige ø." Artiklen sluttede med at fortælle, at Furs Campingplads er blevet optaget i den officielle liste med to stjerner. "Længere strækker man sig aldrig til en debuterende plads. Det sjældne er, at den i virkeligheden er tre-stjernet fra fødslen."